Privacy Policy

Privacy Policy

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst.

Verwerking van persoonsgegevens

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst verstrekt. Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Etc….

Waarom Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst gegevens nodig heeft

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst gegevens bewaart

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst heeft hier geen invloed op.

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst heeft Google geen toestemming gegeven om via Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ve-ve.nl. Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst op via info@ve-ve.nl. www.ve-ve.nl is een website van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst.

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst is als volgt te bereiken:
Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst
Cliffordweg 44
3646AH Waverveen
Telefoon: +31 (0)297 263 260

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst en andere websites

Op de site van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst treft u een aantal links aan naar andere websites. Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst, E-mail info@ve-ve.nl.

Wijzigingen

Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Automobielbedrijf Vé & Vé Hoogervorst.